Aprilnytt 1

2015-04-27
Vårvärmande utfackstimmar till båda fabrikerna!

Kommande höst och vinter ska ca 4000 timmar produceras till Göteborg och ca 7500 timmar till Stockholm.

Projektledare Attacus Trähus: Johan Edman / Magnus Nilsson

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund