Aprilnytt 2

2015-04-27
Småhus till Nacka.

En sista etapp i ett populärt område består av 65 st. småhus, en blandninga av fristående villor samt rad- och parhus. Detta innebär ca 32000 tillverkningstimmar.

Projektledare Attacus Trähus: Kenneth Bengtsson

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund