Aprilnytt 3

2015-04-27
Mera hus till Nacka och Upplands Väsby.

Flera områden i Nacka växer upp och vi finns med som en faktor. Ett avrop om totalt 78 småhus, en blandning av fristående villor samt kedje- och radhus, ger ca 35000 timmar till produktion!

I Upplands Väsby kommer 30 st. småhus, samma hustyper som i Nacka, och det ger ytterligare ca 14000 tillverkningstimmar.

Projektledare Attacus Trähus: Pär-Magnus Olofsson

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund