Fullt hus!

2015-03-19
Med en ny order till Nacka så är vår produktionskapacitet för 2015 snart uppbokad.

I Nacka ska 11 kedjehus uppföras med leveransstart i augusti. Det innebär ca 4000 timmar produktion i våra lokaler.

Projektledare Attacus Trähus: Pär-Magnus Olofsson

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund