Utfacksordrar!

2015-02-27
Årets kortaste månad ger timmar till våra utfackningslinor!

I Västerås uppförs 45 nya lägenheter och i södra Stockholm, i Marieviksområdet, ytterligare 82 nya lägenheter. Sammanlagt ger det ca 4000 tillverkningstimmar i vår produktion.

Projektledare Attcus Trähus: Johan Edman

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund