Kollektiva

Företagets produktiva resurser

   

Vi är ingenting utan våra duktiga hantverkare och servicepersonal som faktiskt är de som gör att vi har något att fakturera.

Av olika skäl behöver vi ibland förstärka våra produktionsenheter och då med medarbetare som gillar inflytande och möjlighet att påverka sin vardag. Ser du vår slutkunds behov av kvalitet och gillar modern industrikultur så hör gärna av dig till oss! 

Skicka in en intresse anmälan via ansökningsformuläret.

Vid frågor kontakta nedanstående.

Produktion, Jämtland   Produktion, Småland
David Roos, Personalansvarig   Thore Andersson, Personalansvarig
0644-64 21 11   0491-763 172
Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund