1

Produkter

Det är alltid enkelt att prata om produkten och då framförallt med dem som känner oss. För dem som inte känner oss vill vi beskriva vad relationer och utveckling betyder för oss för att skapa en unik produkt.

Relationer är då vi utvecklar våra produkter i samspel mellan människor. Kan vi överträffa våra beställares förväntningar, våra anställdas förhoppningar så att det blir GRETT (vilket är ett jämtländskt ord för det mer använda internationella ordet GREAT) så har vi överträffat allt.

Utveckling är att vara lyhörd och förändringsbenägen, vilket vi alltid strävar att få till i hela vår värdekedja. Detta skapar vi aktivt genom att arbeta med förbättringar, såväl internt som externt, för att hitta optimala och hållbara lösningar.

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund