Bullerplank, Tyresö-1

Bullerplank

En växande befolkning, där bostäder tenderar ligga i områden där buller förr var en begränsning, kräver bulleråtgärder. Trafikverket och andra sätter årligen upp många mil bullerplank och vi är en leverantör till deras entreprenörer.

Produkten är i många delar standardiserad. Ett måste är upprepning och igenkännande, montaget måste flyta på!

Har du systemet och projektet så hjälper vi dig gärna med produkten. Kontakta oss för idéer och kostnadsförslag.

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund