Takkasetter

I projekt där trästomme är olämpligt så är ofta taket en träkonstruktion. Att montera prefabricerade takkassetter gör att du snabbt får en vädersäkrad byggnad. Kassetten kompletteras på plats med underlagspapp, ytpapp, taktegel eller plåt.

På betongvalv monteras bärande stommar på valvet för att sen bära oisolerade takkassetter. Valvet isoleras och eventuellt levererar vi även kalla vindsväggar till t.ex. förråd.

Varma utrymmen kan med fördel täckas med isolerade takkassetter. Vi har full fokus på lufttäthet, energiprestanda och nedböjning, vädersäkringen är fortfarande den stora fördelen. En förutsättning är att vi får leverera tak med ventilerad luftspalt, det är den konstruktion vi kan stå för både nu och på lång sikt!

Hör gärna med oss om du funderar på rationella taklösningar, vi finns här för dig som bygger!

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund