Utfack, Riddarsporren-1

Utfackningsväggar

Vår produkt baseras, i huvudsak, på ett samarbete med JM AB och vi levererar ca 80 000 m² per år. Produkten till JM är standardiserad för att passa vår och deras produktion, den är dessutom P-märkt.

I vår värld är en utfackningsvägg oisolerad och har en stomme av trä. Väggen är en del av byggets produktionscykel där hög leveransprecision krävs.

Många och höga lyft ställer stora krav på, och respekt för, säkerhet på både fabrik och arbetsplats.

Söker ni en samarbetspartner för att utveckla en egen utfackningsprodukt så tveka inte att kontakta oss! Vi har mångårig erfarenhet och kunskap som vi gärna delar med oss av.

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund