ref7

Villagrupper

En villagrupp kan bestå av fristående villor, rad- och/eller kedjehus. Beroende på leveransens omfattning tillverkar vi ca 450 st. småhus per år.

Det ställs höga krav på en modern byggnad. Lufttäthets- och energikrav, garantiåtaganden och tuffa produktionstider innebär att hela värdekedjan måste vilja och kunna ta ansvar. Med mångåriga kunskaper svarar vi för vår del och tillsammans med duktiga projektörer anser vi oss vara ett kunskapsföretag!

Väder och vind kan vara den stora skillnaden på ett bra eller dåligt monterat hus. Därför tycker vi det är viktigt att ett hus ska kunna vädersäkras så fort som möjligt. Ofta avslutas en montagedag med att taket är kompletterat med underlagspapp, knutbrädor mm. Det är möjligt då vi samarbetar med montören och utvecklar våra detaljer med denne.

Vår organisation är anpassad för större serier och det är i stora projekt vi hjälper vår beställare kapa kostnader. Är du i behov av våra kunskaper i ditt projekt så kontakta oss gärna.

Attacus Trähus i Jämtland AB Attacus Trähus i Småland AB
Brevadress
Attacus Trähus AB
Box 30
830 70 Hammerdal
Lev.adress
Attacus Trähus AB
Järnvägsvägsgatan 20
830 70 Hammerdal
Fakt.adress
Attacus Trähus i Jämtland AB
Box 725
831 28 Östersund
Brev/Lev.adress
Attacus Trähus AB
Bruksgatan 60
570 75 Fågelfors
Fakt.adress
Attacus Trähus i Småland AB
Box 725
831 28 Östersund