Konstruktion med helhetstänk

För oss är det viktigt med ett gott samarbete mellan vår kvalificerade konstruktionsavdelning och dig som beställare. Det har hittills varit en av våra framgångsfaktorer för att kunna leverera produkter som motsvarar både våra och dina förväntningar.

Vi engagerar oss gärna i totallösningar – från dina första idéer till färdig byggnad. Vi kan även leverera enstaka element i ett projekt där vi är en del i sammanhanget. Så dra nytta av vår kompetens och kapacitet inom prefab av byggelement i och trä. Vi kan vara ditt bollplank och anpassa produktionen efter dina behov. Alltid med god precision och finish.