Leverantörs- och fakturainfo

Vi arbetar med övergång till elektroniska fakturor för att effektivisera flödet men också för att minska miljöbelastningen.

Vi är anslutna till Pagero för att ta emot e-fakturor (EDI). Via Pagero Free är det möjligt att både skicka och ta emot upp till 36 dokument per år gratis. Läs mer på https://www.pagero.se/tjanster/pagero-free/

Många ekonomiprogram har inbyggda funktioner för att skicka e-fakturor, kontakt er systemleverantör om hjälp behövs.

Viktig information för e-fakturor

Attacus Trähus AB

GLN-nr: Används ej – organisationsnumret identifierar oss
Organisationsnummer: 556624-8893
Kontaktperson: Mia Blomberg, mia.blomberg@attacustrahus.se, 0644-64 21 55

Har ni inte möjlighet att skicka EDI går det bra att e-posta PDF-fakturor, 1 faktura per mail. OBS, glöm ej referensen – vi returnerar fakturor utan referens.

Attacus Trähus AB – faktura@attacustrahus.se

Eventuella påminnelser skickas till ekonomi@attacustrahus.se

Märkning av fakturor

Fakturor till våra bolag SKA alltid märkas med användares referens.
Formatet för användarreferenser består av tre eller fyra siffror.
Vår beställare inom Attacus Trähus AB vet sin personliga märkning och ska ALLTID ange denna vid beställning.

Faktura utan referens eller med felaktig referens kommer att returneras.