Om Attacus Trähus

Välkommen till Attacus Stomsystem

Ett nytt företag som levererat kvalitet sedan 50 år

Sedan oktober 2019 har vi byggt ett nytt, större företag som kan bistå med expertis inom betong- och trästommar – var för sig eller i kombination. Inom Attacus Stomsystem har vi egna fabriker för såväl betongelement till stommar och fasader för riktigt höga bostads- och kontorshus men också mindre byggnader i trä eller betong. Vi har arbetat med prefabricering i över 50 år och vår erfarenhet och våra högt ställda krav på kvalitet och leveranssäkerhet har bland annat inneburit att vi bidragit till landmärkesbyggnader som Norra Tornen och Kista Tower.

Våra produktionsenheter ligger i jämtländska Strömsund och Hammerdal samt i småländska Fågelfors. Attacus Stomsystem har marknadens mest kompletta erbjudande: Allt du behöver i betong, trä och även stål från samma leverantör. Vi har till och med utvecklat lösningar för hybridbyggnader i trä och betong – som exempelvis betongbjälklag för trävägg.

I Strömsund har vi mycket stor kapacitet för stomelement och storskalig tungstomme, vi är en av få i Sverige som kan tillverka balkar och kassetter med extrema spännvidder. Vi har under lång tid lärt oss fantastiskt mycket om ytbehandling och fasader. Våra kunder utmanar oss ständigt med nya idéer om hur betong kan se ut och vi är glada att kunna matcha deras visioner – ibland även ta deras visioner ett steg till.

I Hammerdal har vi Sveriges modernaste produktion av tung utfackningsvägg. I våra trähusfabriker kan vi tillverka väggar bjälklag, takkassetter och takstolar för både små och stora bostadsprojekt.

I vår arbetsstyrka finns drygt 300 personer i åldrarna 20 till 67 år från ett tiotal nationaliteter. Vi handplockar våra medarbetare baserat på deras egenskaper och kompetens, då får språk helt enkelt inte vara ett hinder; den tröskeln hanterar vi. Det har lönat sig genom stark lojalitet och en mångfald av erfarenheter, perspektiv och idéer.

 

Attacus Stomsystem är ett nytt företag men vi står för drygt 50 års svensk byggnadshistoria med internationell twist. Välkommen att höra av dig, vi bidrar gärna med all vår kunskap om produktion, konstruktion och fasaduttryck.

 

Peter Filén
VD, Attacus Stomsystem AB

Välkommen till Attacus Stomsystem

Vi tycker att:

Hus ska byggas för människor som bor, lever och arbetar i dem.
Hus skall vara funktionella och estetiskt tilltalande för besökare.
Hus ska vissa gånger smälta in i samhällsbilden och andra gånger ska skapa en del av stadsbilden eller sticka ut från den omligande miljön. Oavsett om byggnaden ska smälta in eller sticka ut så kan Attacus Stomsystem vara med och skapa det som efterfrågas.

Läs mer
Vi är

Ledande

Attacus Stomsystem är en av de ledande stomleverantörerna i Sverige. Vi har resurser för ett totalåtagande där vi projekterar, tillverkar och monterar betong- och träkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader. Våra viktigaste produkter är stommar och fasadelement till industrier, bostäder, kontor, hotell och offentliga byggnader. Vi dekorerar fasader i betong och trä, bygger utemiljöer och påverkar stadsbilder.

Vår effektiva

Organisation

Vår effektiva organisation underlättar för oss att, från tid till annan lyssna in signalerna utifrån. Vi sätter kreativa lösningar före onödiga formaliteter. Kommer vi in tidigt i projekteringen tillfogar vi både ekonomiska och tekniska mervärden. Vi strävar alltid efter att förstå byggnadernas funktion och innehåll, inte bara deras konstruktion och prestanda. Eftersom vi är en leverantör som bygger med både trä och betong kan vi alltid hitta den bästa lösningen för kunden oavsett materialval.

 1. 1946

  Startade tillverkning av cementrör i Strömsunds Cementvarufabrik.

 2. 1965

  Etablerades fabriken på nuvarande plats och tillverkning av betongelement startade

 3. 1983

  Strömsund Cementvarufabrik byter namn till Attacus Stomsystem

 4. 2001

  Nio av de anställda förvärvar Attacus Stomsystem

 5. 2006

  Attacus Invest går in som majoritetsägare i Attacus Stomsystem

 6. 2009

  SCF:s nya sliprobot ger oöverträffad ytfinish.

 7. 2011

  Attacus köper Fågelforshus AB för att komma närmare västkusten.

 8. 2014

  Jämtlandshus och Fågelforshus blir Attacus Trähus.

 9. 2015

  SCF Betongelement firar 50-årsjubileum.

 10. 2016

  Attacus Betonghus grundas i Hammerdal.

 11. 2019

  Attacus Stomsystem bildas genom samgående av SCF Betongelement i Strömsund samt Attacus Betonghus och Attacus Trähus i Hammerdal samt Fågelfors.

 12. 2020

  Attacus Stomsystem har marknadens mest kompletta erbjudande.

Vår

Affärsidé

Vi skall vara våra kunder behjälpliga att förenkla och förbilliga byggprocessen genom att konstruera, tillverka och leverera prefabelement av hög kvalitet med god leveranssäkerhet till trä och betongstommar för boende, vård, skola, omsorg, parkeringshus och industri.

Vår

Vision

Attacus Stomsystmens vision är att bli fastighetsutvecklarnas bästa partner för leveranser av stommar till boende, vård, skola, omsorg, kontor, parkeringshus och industri.

Vi har ett brett sortiment av prefabricerade byggelement för betong- och träbyggande.