Färdiga innerväggar i trä

Våra innerväggar av trä kan också ha konstruktiva egenskaper eller enbart utgöra rumsbildning. Att montera färdiga väggar spar både tid och minskar hantering av material och sopor på arbetsplatsen. En sida på träinnerväggen är färdig med skivor för ytbehandling. Den andra sidan kompletteras på plats med installationer av till exempel el, VVS och ventilation. I samband med montage kan vi leverera rätt typ av skivor i rätt antal. Gipsskivor på våra träinnerväggar är monterade enligt YBG:s rekommendationer. YBG står för ”Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor” och är en förening bestående av aktörer inom branschområdet.