Ytterväggar i trä

Våra träytterväggar finns i många gestaltningsalternativ. Färdigmålade fasader eller trästommar som kompletteras med fasad på plats. Väggens totala tjocklek kan ha stor betydelse, så även här är valet av isolering viktigt. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Insidan på en träyttervägg har oftast beklädnad av gipsskivor, färdiga för spackling och målning. Gipsskivor på våra träytterväggar är monterade enligt YBG:s rekommendationer. YBG står för ”Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor” och är en förening bestående av aktörer inom branschområdet.

Träutfackningsväggar

Utfackningsväggar i trä har den stora fördelen av att de har mycket goda miljöprestanda i produktionsprocessen samtidigt som de har mycket god termisk isoleringsförmåga samtidigt som de är lätta. I och med att de tillverkas inomhus i kontrollerade miljöer bidrar de också till en smidigare byggprocess på arbetsplatsen.

Stålutfackningsväggar

Utfackningsväggar med stålreglar är – precis som utfackningsväggar i trä – termiskt effektiva med god isolerförmåga. De har dessutom bättre motstånd mot fukt vid montagtillfället än träutfackningsväggar. Den lätta konstruktionen bär inga vertikala laster utan tar endast vindlaster och sin egen vikt och är mycket väl lämpad för prefabricering i fabrik.