Trästommar – prefabricerade och kompletta

Vår samlade kunskap gör att vi kan erbjuda avancerade stommar i trä. Kompletta stommar till fristående villor, rad och/eller kedjehus. För oss är en viktig del att utvecklas genom samarbeten och gemensamma intressen med exempelvis projektutvecklaren eller byggherren. Vi tillverkar och levererar det marknaden efterfrågar idag, men ser hela tiden framåt. Kommande normer och krav gör att vi tillsammans måste utveckla produkter och lösningar.