Visselblåsning i Attacus Trähus AB

Visselblåsning i Attacus Trähus AB

 

På Attacus Trähus AB arbetar vi med ärlighet, integritet och alltid i enlighet med gällande lagstiftning. Vi förväntar oss att alla på Attacus Trähus AB ska leva upp till vår standard. Det finns trots allt alltid en risk att något kan gå fel eller att något sker som strider mot interna rutiner och regler. Om det händer så vill vi veta.

 

Misstänker du ett missförhållande inom Attacus Trähus AB? Vi tar frågor som bedrägeri, korruption, diskriminering, hälso-och säkerhetsbrister, miljöförseelser och andra överträdelser på största allvar. Attacus Trähus AB har nolltolerans mot detta.

 

Genom visselblåsarfunktionen får alla människor som berörs av vår verksamhet möjlighet att rapportera om eventuella missförhållanden och oegentligheter till oss.

 

Din rapport behandlas konfidentiellt genom en krypterad och lösenordskyddad kanal. Du har även möjlighet att vara anonym om du önskar det.

För ytterligare information om EUs visselblåsnings-direktiv: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – lagen.nu